Parijse+Salon.jpg
Geschiedenis

De Salon Tête-à-tête is geinspireerd op de traditionle Salon uit de 17e en 18e eeuw. De Salon was toen een belangrijke ontmoetingsplaats voor het uitwisselen van ideeën en het bepalen van het intellectuele discours. 

De definitie van een Salon: 'A salon is a gathering of people under the roof of an inspiring host, held partly to amuse one another and partly to refine the taste and increase the knowledge of the participants through conversation.' Wikipedia 

Vrouwen waren vaak het centrum van het leven in de Salon en vervulden zeer belangrijke rollen als toezichthouders. Ze konden hun gasten selecteren en de onderwerpen van hun vergaderingen bepalen. Deze onderwerpen waren destijds sociale, literaire of politieke onderwerpen. 

Door hedendaagse onderwerpen te agenderen en tegelijkertijd traditionele elementen te behouden, houdt Tête-à-tête de Salon in ere.